ŠPONER, Jan. Modifikace letounu EV-55 pro přistání na vodní hladině [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34060. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Ladislav Chybík.
Uložit do Citace PRO