DARIDA, Slavomír. Spínaný napájecí zdroj s vysokonapětovými Si/SiC MOSFET tranzistory [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34064. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Ivo Pazdera.

Uložit do Citace PRO