PODHORSKÝ, Petr. Návrh pneumobilu s pneumatickým pohonem [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3407. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Nevrlý.

Uložit do Citace PRO