VERČIMÁK, Peter. Návrh opatření pro zefektivnění interního firemního e-shopu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34083. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO