HONSOVÁ, Radka. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34084. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce David Schüller.
Uložit do Citace PRO