JAKUBEC, Petr. Návrh internetových stránek [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34088. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Dagmar Řešetková.
Uložit do Citace PRO