MINAŘÍKOVÁ, Gabriela. Zkrácení přípravného času ve výrobě [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34089. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Juřica.

Uložit do Citace PRO