KUREČKOVÁ, Lucie. Návrh marketingové strategie pro společnost TKC system s.r.o [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34105. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO