VEČERKA, Vojtěch. Analýza ukazatelů pojistného plnění z povinného ručení [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34110. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO