HULVA, Jan. Příprava a charakterizace elektrických vlastností CVD grafenových monokrystalů [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34115. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jindřich Mach.

Uložit do Citace PRO