ZÁRUBA, Jan. Výpočet chlazení asynchronního stroje [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34121. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Marcel Janda.

Uložit do Citace PRO