BRÁBLÍK, Richard. Návrh inovace mezinárodní sportovní akce [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34131. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Václav Kotrbáček.
Uložit do Citace PRO