VOTOUPAL, Tomáš. Strategie rozvoje sportu ve vybraném regionu [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34133. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Korvas.

Uložit do Citace PRO