KUDELKA, Martin. Stabilita struktury austenitických ocelí během únavového zatěžování [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34135. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Libor Pantělejev.
Uložit do Citace PRO