BEDNÁŘ, Eduard. Vliv pracovních podmínek na velikost signálu získaného pomocí BSE detektoru [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34140. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Pavel Čudek.

Uložit do Citace PRO