TYLICH, Ondřej. Vliv pracovních podmínek na velikost signálu získaného pomocí LVSTD detektoru [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34141. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Pavel Čudek.

Uložit do Citace PRO