BAKLÍK, Radim. Pracoviště pro testování referenčních solárních součástek [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34155. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Vaněk.
Uložit do Citace PRO