REITORAL, Adam. Návrh pro rozvoj podniku působícího v oblasti jazykového vzdělávání [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34161. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Veronika Bumberová.

Uložit do Citace PRO