OKRUHĽANSKÝ, Lukáš. Analýza virtuální měny Bitcoin a tvorba predikčního modelu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34166. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Budík.
Uložit do Citace PRO