KLIMKOVÁ, Iveta. Návrh marketingové strategie [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3419. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Němeček.

Uložit do Citace PRO