DVOŘÁK, Tomáš. Automatizace měření vlivu rušení na přenosové vlastnosti DSL modemů [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34191. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Šilhavý.

Uložit do Citace PRO