DOKTOR, Viktor. Nízkošumová přepínatelná horní propust pro měřicí mikrofon [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34192. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Hanák.

Uložit do Citace PRO