LEFLER, Filip. Analýza a modelovaní základních typů šumů a zkreslení při restaurování hudebních záznamů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34198. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Rášo.
Uložit do Citace PRO