KUŽELA, Jan. Učební pomůcka pro vizualizaci asymetrické kryptografie [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34206. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Ležák.

Uložit do Citace PRO