BALÁŠ, Ondřej. Extrakce krevního řečiště z Fundus snímku lidského oka [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34218. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Minář.
Uložit do Citace PRO