UHER, Jiří. Univerzální přesné usměrňovače s proudovými aktivními prvky a proudovým buzením diod [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34222. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Langhammer.
Uložit do Citace PRO