SALÁŠEK, Jan. Klient-server aplikace založená na technologii JAVA RMI. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jan Karásek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34228. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO