KOPULETÝ, Michal. Software pre podporu výučby bezpečnostných protokolov riadenia prístupu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34233. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Vlček.
Uložit do Citace PRO