MRÁZOVÁ, Andrea. Porovnání přesnosti metod pasivní IP geolokace [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34235. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Verner.

Uložit do Citace PRO