PAULECH, Michal. Analýza datových zdrojů třetích stran v prostředí Internetu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34236. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Martin Koutný.
Uložit do Citace PRO