MYŠKA, Milan. Rekonstrukce 3D modelu ze dvou snímků jedné scény [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34238. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Martin Hasmanda.
Uložit do Citace PRO