MACHÁČEK, Jan. Návrh řešení inteligentního domu s bezdrátovými senzory [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34244. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Krajsa.
Uložit do Citace PRO