FRKAL, Pavel. Sběr dat ze senzorových jednotek [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34261. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Komosný.

Uložit do Citace PRO