BURIAN, Vojtěch. Útoky na standard 802.11 [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34268. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Bohumil Novotný.
Uložit do Citace PRO