SEJKORA, Petr. Obvody zajišťující správné nabíjení a vybíjení akumulátorů LiFePO4 [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34269. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Kubánek.

Uložit do Citace PRO