TALÁR, Ondřej. Metody pořízení a zpracování obrazů založené na řídkých reprezentacích [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34281. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Rajmic.
Uložit do Citace PRO