VOŇKA, Jakub. Materiály a jejich aplikace v nízkoteplotních částech STM mikroskopu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/343. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Urban,, Pavel Urban,, Pavel.
Uložit do Citace PRO