VEČERKOVÁ, Veronika. Návrh na efektivní slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané organizaci [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34315. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Martina Rašticová.
Uložit do Citace PRO