KOLÁČNÝ, Tomáš. Výzkum a vývoj v oblasti jaderných paliv současnosti [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34325. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Karel Katovský.

Uložit do Citace PRO