PEROUTKOVÁ, Alena. Palivové cykly jaderné elektrárny Dukovany [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34327. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Karel Katovský.
Uložit do Citace PRO