SEIML, Jan. Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v izolované síti [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34333. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Tomáš Bartošík.

Uložit do Citace PRO