NAVRÁTIL, Petr. Měnič z 12 V DC na 230 V AC s ochranami [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34341. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Kubánek.
Uložit do Citace PRO