KUHEJDA, Lubomír. Posouzení tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34345. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.
Uložit do Citace PRO