DOLEŽEL, Tomáš. Nízkofrekvenční zesilovače [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34347. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Miroslav Patočka.
Uložit do Citace PRO