DOVČÍK, František. Testování izolátorů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34350. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Toman.
Uložit do Citace PRO