BENDOVÁ, Martina. Návrh marketingové strategie pro vybraný podnik [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34354. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Novák.

Uložit do Citace PRO