SAMOHEJL, Matěj. Využití vysokorychlostní kamery v oblasti zhášení spínacího oblouku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34362. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jiří Valenta.
Uložit do Citace PRO