DOKOUPIL, Pavel. Měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34366. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Vladimír Habán.
Uložit do Citace PRO