BARTUNĚK, Roman. Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34371. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Josef Polák.
Uložit do Citace PRO