SYNKOVÁ, Tereza. Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/34372. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Josef Polák.

Uložit do Citace PRO